Osnaživanje i uključivanje mladih iz osetljivih grupa

Realizacijom ovog projekta obezbeđujemo inkluzivno i inovativno (neformalno) obrazovanje i nudimo program za celoživotno usavršavanje mladih iz osetljivih grupa, kako bi se zajedno borili protiv siromaštva i socijalne isključenosti ugroženih mladih. Povećanje zaposlenosti NEET i svih drugih mladih iz osetljivih grupa, ima presudnu ulogu u smanjenju siromaštva i nejednakosti između regiona, kao i između različitih društvenih grupa.

Putem ovog projekta testiramo i promovišemo inovativna rešenja za poboljšano zapošljavanje mladih iz osetljivih grupa i podižemo svest javnosti o potrebi zapošljavanju istih. Takođe, povećavamo broj mladih koji imaju relevantne veštine i znanja za (samo)zapošljavanje, dostojne poslove i socijalno preduzetništvo.

Putem inovativnih online treninga i radionica (npr. koristimo gejmifikaciju, odnosno učenje kroz igru, čime podstičemo proaktivan pristup mladih ka samospoznaji, proveri i valorizaciji poslovne ideje i sl.) i mentorske (savetodavne) podrške u partnerstvu sa Centrom za razvoj preduzetničkog ekosistema.

Nakon online obuka sledi izrada 2 online kursa, koji će biti dostupni ne samo direktnim učesnicima, nego i svim mladima iz osetljivih grupa. Razvijajući proaktivnu kulturu kod mladih, na završnom (online) događaju, učestvovaće i drugi mladi (koji su pohađali ranije edukativne programe naše organizacije) kao primeri dobre prakse mladih socijalnih preduzetnika koji ostvaruju pozitivan uticaj na društvo i zajednicu.

Projekat „Osnaživanje i uključivanje mladih iz osetljivih grupa socijalnim preduzetništvom“ sprovodi Novosadski edukativni centar u partnerstvu sa Centrom za razvoj preduzetničkog ekosistema.

Inicijativa je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

  • ReLOaD pomaže lokalnim samoupravama (opštinama/gradovima) da transparentnije finansiraju organizacije civilnog društva i zajednički sprovedu aktivnosti važne za lokalni razvoj.
  • Projekat ReLOaD podržava lokalne samouprave da razviju transparentnije mehanizme finansiranja organizacija civilnog društva, kako bi se poboljšale usluge za građane i građanke u lokalnim zajednicama.