Osnove veb dizajna

Dobro došli na besplatan online kurs koji će vas za najkraće vreme upoznati sa neophodnim tehnologijama i alatima za veb dizajn.

Ovaj online program od 720 minuta ili vam 12. sati snimljenog materijala, obuhvate mnoge veštine koje su osnove WordPress developmenta, HTML-a, CSS-a, CSS Fexbox i kada prođete, poslušate i uradite šta i kako treba, stećete znanja juniora koji ako želi da napreduje u veb developmentu, treba naravno nastaviti da uči…

Ovaj kurs jeste dizajniran za početnik i za one koji već poseduju određena osnovna znanja u oblasti veb developmenta.

Sadržaj kursa: HTML; CSS; CSS Fexbox; WordPress; Figma

Online kurs “Osnove veb dizajna” kreirao je Slobodan Mirić autor programa websites workshop.

Start

FREE